Vienti


Vientipalvelut

Yrityksillä on monesti resurssipula, mikä johtaa siihen että osa vientipotentiaalia jää käyttämättä. Ostro Business tarjoaa palveluita jotka helpottavat vientipotentiaalin tutkimista. Tarjoamme asiantuntija-apua johdolle ja vientipäällikölle korkealle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Teemme pitkäjänteistä työtä yrityksen kanssa viennin kehittämiseksi.

Vientitoimenpiteiden suunnittelu

Tarjoamme vientitoimenpiteiden suunnittelua ja systemaattisen toimenpideohjelman luomista tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavallisia tavoitteita ovat myynnin lisääminen, ja kannattavuuden sekä tuloksen parantaminen.

Rahoituksessa avustaminen

Tutkimme mahdollisuudet julkiseen tukeen esim. Ely-keskuksen, TEKES:in, Finnveran, vientirenkaiden tai muiden projektien kautta, sekä konkreettista apua tukihakemuksen kanssa.

Markkinapotentiaalin arviointi

Oikein suunnatut markkinointitoimenpiteet lisäävät onnistumisen mahdollisuuksia. Hintakuvan ja kilpailutilanteen selvittäminen, mahdollisten asiakkaiden kartoittaminen tai markkinapotentiaalin kartoittaminen – kaikki tämä edesauttaa toimenpiteiden suuntaamista oikealle kohderyhmälle.

Neuvottelut

Yhteydenpito asiakkaisiin, tarjousten tekeminen ja neuvotteluihin osallistuminen ovat asioita joissa voimme auttaa.

Sopimukset sekä riskien hallinta

Autamme sopimusten tekemisessä yhteistyössä liikejuristien kanssa. Hyvä sopimus pienentää riskejä tehokkaasti.