Tuonti


Tuontipalvelut

Tuontikaupassa yritys törmää usein erilaisiin haasteisiin, kuten esimerkiksi tuntemattomat toimittajat, laatukysymykset, logistiikka, rahoitus, itse tuontiprosessi, sopimukset sekä riskien hallinta. Ostro Business tarjoaa palveluita jotka helpottavat tuontikauppaa. Tarjoamme johdolle ja ostopäällikölle asiantuntijapalveluita jotka tehostavat yrityksen kansainvälisiä hankintoja.

Tuontitoimenpiteiden suunnittelu

Luomme systemaattisen suunnitelman tuontikaupan tehokkaaseen hoitamiseen, usein lopullisen hankintahinnan madaltamiseksi ja yrityksen myyntikatteen parantamiseksi.

Avustaminen rahoituksessa

Yrityksellä voi olla mahdollisuus hakea rahoitusta esim. Finnveran ja pankkien kautta
( esim. takuut). Tässä yhteydessä tarvitaan usein eri vaihtoehtojen selvittämistä ja vertaamista.

Toimittajien kartoitus

Kartoitamme ja arvioimme uusia toimittajia esim. hinnan, laadun ja kuljetuskustannusten suhteen. Otamme tämän jälkeen yhteyttä toimittajiin ja teemme tarvittavat tarjouspyynnöt.

Neuvottelut

Kartoituksen jälkeen neuvottelemme muutamien ehdot täyttävien toimittajien kanssa, jonka jälkeen Ostro Business voi myös avustaa hintavertailussa sekä loppuneuvotteluissa.

Sopimus ja riskienhallinta

Tärkeä osa liikesuhteen luomista on oikean ja kattavan sopimuksen muotoileminen ja sopimuksen solmiminen. Tämä tehdään yhteistyössä liikejuristien kanssa.