Import


Importtjänster

Vid importhandel stöter företaget ofta på olika typer av problematik såsom okända leverantörer, kvalitetsfrågor, logistik, finansieringen, själva importprocessen, avtal och riskhantering. Ostro Business erbjuder tjänster som underlättar importhandeln. Vi erbjuder experthjälp till ledningen och inköpschefen vilka hjälper att effektivera företagets internationella inköp.

Planering av importåtgärder

Att göra upp en systematisk plan för hur importhandeln kan hanteras möjligast effektivt, dvs. oftast sänka det slutliga inköpspriset och förbättra företagets försäljningsbidrag.

Hjälp med finansiering

Företaget kan ha möjlighet att söka finansiering t.ex. via Finnvera och banker (ex. garantier). I samband med detta behövs ofta kartläggning av olika alternativ, och jämförelser

Kartläggning av leverantörer

Vi kartlägger och bedömer nya leverantörer t.ex. på basen av pris, kvalitet och transportkostnader, vi tar sedan kontakt med leverantörerna och skickar offertförfrågningar

Förhandling

Vi sköter förhandlingar med några i kartläggningen utvalda kvalificerade leverantörer, och gör sedan prisjämförelser samt sköter slutförhandlingarna

Avtal och riskhantering

En viktig del av affärsrelationen är att utforma och uppgöra avtal. Detta görs i samarbete med affärsjurister