Export


Exporttjänster

Företag har ofta resursbrist vilket medför att viss exportpotential blir outnyttjad. Ostro Business erbjuder tjänster som kan underlätta att undersöka exportpotential. Vi erbjuder experthjälp till ledningen och exportchefen för att uppnå högt ställda målsättningar. Vi jobbar långsiktigt med företaget för att utvecka företagets export.

Planering av exportåtgärder

Planering av exportåtgärder och göra upp ett systematiskt åtgärdsprogram för att uppnå målsättningar, oftast ökade affärer, bättre lönsamhet, bättre resultat.

Hjälp med finansiering

Vi undersöker möjligheten till offentligt stöd via t.ex. ELY-centralen, TEKES, Finnvera, exportringar eller andra projekt samt konkret hjälp med stödansökan

Bedöma marknadspotential

Riktade insatser ökar möjligheten att lyckas. Åtgärder såsom undersöka prisbilden och konkurrensen på marknaden, kartlägga möjliga kunder eller kartlägga marknadspotential – allt detta hjälper att rikta insatsen till rätt målgrupp vilket innebär effektivitet i åtgärderna.

Förhandlingar

Vi kan sköta kontakter med kunderna, uppgöra offerter och delta i förhandlingar.

Avtal och riskhantering

Vi hjälper med att göra upp avtal i samråd med affärsjurister vi samarbetar med. Ett bra avtal minskar riskerna effektivt.