Markus Jussila


Markus Jussila

CURRICULUM VITAE

Namn:

Lars Markus Jussila

Födelsetid:

5.2.1969 i Karleby

Kontaktuppgifter

Tel. 050-3740757.

E-mail: markus.jussila@ostrobusiness.fi

Civilstånd

Gift, två barn

————————————————————————————————————————

UTBILDNING

Ekonomie magister, Svenska handelshögskolan i Helsingfors 1995

Ekonomexamen, Svenska handelshögskolan i Helsingfors 1994, inriktning på företagsgeografi och internationell marknadsföring, allmänt omdöme: god.

Student från Vasa Övningsskolas Gymnasium 1988, 4 Laudatur.

Kurser

HHJ – hyvä hallitustyöskentely, anordnad av Österbottens handelskammare 2007

– examen anordnad av Tammerfors handelskammare 2009

IIR:s kurs ”Affärsmöjligheter i Indien och Kina” augusti 2005

IIR:s kurs ”Affärsmöjligheter i Ryssland” hösten 2004, 2 dagar

IIR:s kurs ”hankintajohtaja ja ostopäällikkö” våren 2004, 4 dagar

Specialiseringsprogram för dagligvaruhandeln, 20 studieveckor, Helsingin Kauppakorkeakoulu, 1997

3D-ledarskapseminarium av W.J.Reddin 1996

SPRÅKKUNSKAP

Svenska………………modersmål

Finska………………..utmärkt

Engelska……………..utmärkt

Tyska…………………god

Franska………………försvarlig

Ryska………………..grunder

Spanska……………..grunder

——————————————————————————————————————

IT-KUNSKAPER

– Word

– Excel

– Outlook

– Internet Explorer

Logistikprogram:

Soltec Merx

Nivå: van användare

——————————————————————————————————————-

MILITÄRTJÄNSTGÖRING

10/1988-09/1989, Nylands brigad, Ekenäs

——————————————————————————————————————-

ARBETSERFARENHET

Ostrotrade Oy, VD. Ostrotrade är specialiserad på partihandel och dagligvaruprodukter.

Verksam i eget företag Ostro Business Oy Ab som erbjuder företag tjänster inom internationalisering, start av verksamheten i augusti 2012.

Kust-Österbottens Företagare rf samt Österbottens Företagarförening rf, Vasa, VD 1.11.2009 – 13.7.2012

Kust-Österbottens Företagare är en tvåspråkig regionorganisation inom Företagarna i Finland med ca 2500 medlemmar

Österbottens Företagarförening är en företagarförening inom Företagarna i Finland med ca 1200 medlemmar, ÖF producerar tjänster på svenska för företag i Österbotten

Viexpo, Jakobstad, VD 1.8.2004 -31.12.2009 samt tf VD 1.9.2012-31.1.2014

Viexpo är ett regionalt företag som producerar internationaliseringstjänster för sm-företag i österbotten och mellersta österbotten, Viexpo sysselsätter 11 personer (www.viexpo.fi).

Tuko Logistics Oy, Kervo, direktör för avdelningen Private Label och import /1.1.2003-31.7.2004.

Ansvarsområde: anskaffning av dagligvaror för den finska marknaden (import), produktutveckling (egna märken), marknadsföring, leverantörsrelationer, internationellt inköpssamarbete, export, kvalitetssäkring ( www.tuko.fi)

Reslutatansvar för avdelningen private label & import. Omsättning för avdelningen 2003: 32,05 milj. €. Sammanlagd omsättning för hela ansvarsområdet ca. 100 milj. €

TukoSpar Oy, kategorichef, avdelningen.för importerade livsmedel/

industriella livsmedel fr o m 16.10.1995. Företagets namn fr o m år 2000: Tuko Logistics Oy.

Silja Line Oy Ab , inköpsassistent, avdelningen för taxfree-inköp, Helsingfors, 1.8.1994-15.10.1995, tidsbunden tjänst

(moderskapsvikariat)

——————————————————————————————————————–

FÖRTROENDEUPPDRAG

Styrelsemedlem i Veritas Pensionsförsäkring, Åbo, 2011 ->

Styrelsemedlem Andelslaget Viexpo, Jakobstad, 2010-2012

Styrelsemedlem, Awec Enterprise Services Oy Ab, Jakobstad, 2010-2012

Styrelsemedlem i United Nordic Inc., Stockholm 3/2003-8/2004

Medlem av inköpsgruppen i United Nordic 1995-2004

Medlem av BIGS ( Buying international group Spar, Amsterdam) private label buying group-åren 2000-2004

Medlem av finska dagligvaruföreningens sektion för industriella produkter och produktlagstiftning 2000-2004

Styrelsemedlem i Oy Botta Ab, Helsingfors 1997-2002

———————————————————————————————————————

STYRKOR

Dokumenterat goda resultat under hela yrkeskarriären

Erfarenhet av ledarskap

Mångsidig, socialt kompetent och allmänbildad

Erfarenhet av internationalisering av företag och internationell handel

Erfarenhet av att leda människor i en specialistorganisation

———————————————————————————————————————-

HOBBIES

Motion ( joggning, innebandy), 60-och 70-talsmusik, båtar och villaliv, flygning