Ostro Business


Expert på exporttjänster och importtjänster

Ostro Business erbjuder företag både exporttjänster och importtjänster.

Vi utför uppdrag i nära samarbete med dig och din personal .

Vi arbetar långsiktigt med att utveckla ditt företag och resultaten är viktiga för oss bägge.

Vi har lång erfarenhet av internationell handel och ledningsuppgifter i olika typer av organisationer och har ett utmärkt nätverk både i Finland och i andra länder.

I våra uppdrag använder vi ofta även utomstående specialister beroende på behoven.

Exporttjänster

Exporttjänsterna består av planering, hjälp med finansiering, bedömning av marknadspotential, förhandlingar samt avtal.

Importtjänster

Importtjänsterna består av planering, hjälp med finansiering, leverantörskartläggning, förhandlingar samt avtal

Samarbetspartners

Vi arbetar i nätverk bl a med Viexpo, ELY-centralen, Finnvera,  företagarorganisationerna och handelskamrarna, utvecklingsbolagen samt privata konsulter i både Finland och andra länder.

Läs mera om våra samarbetspartners